Jump to maincontent

Söktips DigitaltMuseum

Det är enkelt att söka i DigitaltMuseum!
Precis som vid en Google-sökning skriver du in ett eller flera sökord i sökfältet och klickar på ”Sök” eller trycker på Enter-tangenten. Ett sökord måste innehålla minst 3 tecken. När du skriver in ett sökord, visas nedanför sökfältet information om antal träffar för sökordet du skrivit in, och du har då möjlighet att söka vidare med det sökordet inom ett museum eller hela DigitaltMuseum. Du kan också göra en blank sökning genom att lämna sökfältet tomt och klicka på sök eller trycka på Enter. Det finns även möjlighet att med ett Avancerat sök lägga in olika sökord för olika databasfält. Mer information om det längre ner under rubriken Avancerat sök.

Välja sökord

Att välja bra sökord är nyckeln till att finna den information du letar efter. Börja med det självklara och använd gärna flera sökord. Skriver du in flera ord med mellanrum mellan orden får du bara träff på objekt som innehåller samtliga ord i din sökning.
DigitaltMuseum skiljer inte mellan stora och små bokstäver vid sökning. När du finner ett objekt som intresserar dig kan du hitta liknande objekt genom via de understrukna orden eller begreppen i objektsinformationen. Klickar du på ett understruket ämnesord, benämning eller klassifikation får du upp ett nytt sökresultat med objekt inom denna kategori. På det sättet kan du enkelt söka dig vidare till andra objekt som liknar det objekt du först hittade.

Begränsa sökresultatet

Ett standardsök på DigitaltMuseum söker igenom alla objekt från alla institutioner, men om du efter sökningen klickar på någon/några av knapparna ”Tema”, ”Plats” eller ”Tid” under sökfältet, kan du välja att begränsa sökningen på olika sätt. Klickar du på någon av knapparna visas möjliga filtreringsförslag för din sökträff. När du gör ett val så uppdateras sökningen med den valda filtreringen. För att komma tillbaka till sökresultatet/träfflistan så klickar du på ”Stäng” uppe till höger eller genom att klicka någonstans på den svarta ytan.
Gör du sökningen från en av museernas/institutionernas presentationssidor så avgränsas sökningen automatiskt till detta museums samlingar. Men du har alltid möjlighet att därifrån välja att söka bredare inom hela DigitaltMuseum.

Med ”citationstecken” kring sökordet eller sökorden finner du objekt som innehåller exakt dessa ord i exakt den ordning de står inskrivna. "God jul" ger träff på objekt som innehåller hela texten God jul, men inte på objekt som bara innehåller ordet god eller ordet jul.

Avancerat sök

När du gjort en sökning syns en pil och Avancerat sök till höger under sökfältet. Klickar du på pilen kan du bygga upp ditt eget sök med de fält du har behov av.
I det vänstra fältet väljer du vilket fält som sökningen ska göras i. I fältet i mitten väljer du sökoperation. I fältet till höger skriver du in sökordet/värdet.
Avancerat sök – sökfält
I fältet till vänster väljer du mellan sökfälten:
Fritextsök – som söker i alla fält
Museisignatur, förkortning för museet, syns på museets presentationssida på DigitaltMuseum
Plats
Ämnesord/Tema
Identifikationsnummer
Dimu-kod
UUID
Benämning (söker i fälten för Benämning, Preciserad benämning och Alternativ benämning)
Titel
Producent
Material
Teknik
Historikbeskrivning
Licens - här kan du välja CC-licenser eller Public Domain (utslocknad upphovsrätt)
Tidsperiod - ange från och till år
Namn (UUID for person)
Utställning (UUID)

Det finns också möjlighet att söka efter objekt som har eller inte har något av följande:
Video
Koordinat
Bild
Ljudklipp
Media/Film

Avancerat sök - sökoperationer

Avancerat sök - sökoperationer
I fältet i mitten väljer du sökoperation:
Ta med alla – AND mellan sökorden
Ta med någon – OR mellan sökorden
Uteslut alla – NOT, posten visas inte om den innehåller något av sökorden
Uteslut någon – NOT, posten visas inte bara om den innehåller alla sökorden

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1