Jump to maincontent

Om DigitaltMuseum

På museerna finns stora och spännande samlingar. Traditionellt har dessa i första hand visats i urval i utställningar och böcker. Stora delar av samlingarna har därför sällan eller aldrig blivit visade för den intresserade allmänheten.

Målet med DigitaltMuseum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad.

DigitaltMuseum finns i Norge och i Sverige:

digitaltmuseum.no
digitaltmuseum.se
digitaltmuseum.org

Innehåll

Alla objekt och tillhörande information som publicerats på DigitaltMuseum är, i de allra flesta fall, hämtade från samlingsförvaltningssystemet Primus. Några av samlingarna är publicerade från andra system. Vilka objekt som ska publiceras på webben bestämmer varje enskild institution. Institutionen ansvarar för att webbpubliceringen sker enligt gällande lagar för upphovsrätt och personuppgiftslag.

Objekten presenteras på DigitaltMuseum med information som beskrivning, historik, namn, typ, klassifikation och referenser enligt vedertagen katalogiseringstradition. Objekten är registrerade enligt olika traditioner, vid olika tider, av olika institutioner och av olika personer och det gör att informationen kan skilja sig åt lite även när samma typ av objekt beskrivs. Den enskilda institutionen kan dessutom ha ytterligare information om objektet som ännu inte registrerats digitalt in i databasen.

Har du ytterligare information om bilder eller föremål hoppas vi att du använder funktionen Kommentar och bidrar med det du vet. På det sättet kan informationen om objektet förbättras och fördjupas till gagn för alla.
Hittar du information om dig själv som du inte vill ska vara publicerad på webben, är vi tacksamma om du kontaktar museet via funktionen Kommentar på den sida där du hittat informationen som du vill ska avpubliceras.

Tillgänglighet

DigitaltMuseum är i möjligast mån anpassat till läsare med synnedsättning utifrån Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0) som beskrivs i WAI Quick Tips. Vi skiljer design och form från innehåll genom användning av stilar (CSS) och strukturer

Längst upp på sidan finns en länk till ”Högre kontrast”/”Vanlig kontrast”. Den ändrar kontrasten på sidan till svart text på gul bakgrund eller tillbaka till standardinställningarna.

Du kan själv ändra storleken på texten genom att ändra inställningarna i din webbläsare/browser. I de allra flesta fall kan du då också använda kortkommandon:

  • Mindre: CTRL –
  • Större: CTRL +
  • Nollställ: CTRL 0

Utveckling

DigitaltMuseum är utvecklad av KulturIT med finansiering av Norsk kulturråd. Plattformen är under ständig utveckling och nya funktioner tillkommer fortlöpande. KulturIT är alltid interesserade av återkopplingar från dig som användare. Med ditt engagemang och dina kommentarer kan DigitaltMuseum bli bättre och bättre.

Maila dina kommentarer kring användning, gränssnitt och funktioner till: support@kulturit.no

Kontakt

DigitaltMuseum innehåller objekt och information från många olika samlingar hos museer, föreningar och arkivinstitutioner. Har du frågor eller kommentarer, kontakt gärna den institution det gäller via funktionen Kommentar på objektsidan så hamnar kommentaren hos rätt person.

Se alla museerna


Tekniska frågor kan du skicka till KulturIT: support@kulturit.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1