Søketips DigitaltMuseum

Det er enkelt å søke på DigitaltMuseum! Omtrent som hos Google og andre søkemotorer skriver du inn ett eller flere søkeord i søkeboksen og trykker på knappen ”Søk”, eller Enter på tastaturet ditt. Når du skriver inn søkeordet, viser søkeboksen informasjon om antall treff for søket du har skrevet inn og muligheter til å søke innenfor museet, det konsoliderte museet eller hele DigitaltMuseum. I tillegg til den enkle søkeboksen finnes det også Utvidet søking med flere felt. Mer informasjon om den finner du lenger ned.

Velg søkeord

Å velge riktig søkeord er nøkkelen til å finne den informasjonen du leter etter. Begynn med det åpenbare og bruk gjerne flere søkeord. Skriver du inn flere ord med mellomrom mellom ordene får du bare treff på objekt som inneholder samtlige ord i ditt søk. Et søkeord må innehold minst 3 tegn.
DigitaltMuseum skiller ikke mellom store og små bokstaver i søk. Når du finner et objekt som interesserer deg kan det være bra å søke videre med de understrekede ordene eller begrepene som står i feltene, f.eks klassifikasjon og emneord. Trykker du på et emneord, en betegnelse eller klassifikasjon får du opp et søkeresultat med objekt i samme kategori. På den måten kan du enkelt søke frem flere lignende objekter.

Begrense søket

Et standardsøk på DigitaltMuseum søker gjennom alle objekt fra alle institusjoner, men om du trykker på knappene ”Tema”, ”Sted” og ”Tid” under søkevinduet, kan du velge å begrense søket på forskjellige måter. Går du inn på en av knappene, vises filtreringsmulighetene for søketreffet ditt. Når du gjør et valg, oppdateres søket med en gang. For å komme tilbake til søkeresultatet, velger du ”Lukk”.
Er du på en institusjons presentasjonsside når du søker, blir søket automatisk avgrenset til dette museets samlinger. Du får også mulighet til å velge å søke utover institusjonen du har valgt.

”Anførselstegn” rundt søkeordene finner de objektene som inneholder eksakt de ordene du søker etter i den eksakte rekkefølgen. F. eks ”Rustad gård” gir poster som inneholder hele den tekststrengen, men ikke objekt som bare inneholder ordet gård eller ordet Rustad.

Er du usikker på stavemåte eller vil favne bredere om søket ditt, kan du benytte jokertegnet * eller ?

Du kan erstatte et enkelt tegn med ?, to tegn med ??, tre tegn med ??? osv. Benytter du * vil du erstatte et ukjent antall tegn. F. eks kan du benytte * i hardangers*m for å få treff på både hardangersøm og hardangersaum. 

Utvidet søk

Klikker du på pilen for utvidet søk, kan du bygge ditt eget søk. Første felt gir mulighet til å velge hvilket felt søket skal begrenses til. 

Fritekstsøk - her søker du i alle felt

Tema - Søk på emneord og motivemneord. Benytt komma mellom ord for å søke på flere temaer
Sted - Begrenser til stedsfelter. Du kan benytte komma for å angi flere steder
Tid - Angi årstall i format XXXX eller perioder i format XXXX-XXXX. Du kan kombinere flere årstall eller perioder ved å kommaseparere
Samling - Søk på eier velges i nedtrekksmeny i alfabetisk rekkefølge. Du kan angi flere samlinger ved å benytte plussymbolet og velge i ny nedtrekksmeny
Media - søk på objekter som har eller ikke har: bilde, video, lyd og kartkoordinater
Lisenser - Begrens søket til alle (åpne) lisenser eller spesifikke lisenser
ID - Støtter søk på alle Id'er (identifikasjonsnummer, Dimukode, UUID, utstilling og mappe)
Tittel
Betegnelse
Produsent
Materiale
Historikk

Søkesyntaks

Du kan gjøre et utvidet søk ved å benytte søkesyntaks i det enkle søkefeltet. Eksempelvis kan du vise alle treff på fritekstsøket ølboller fra kun Norsk Folkemuseums samlinger ved å skrive ølbolle owner:NF ,eller du kan søke fritekst skulptur i Oslo med CC-BY-SA-lisens ved å skrive skulptur place:Oslo license:BY-SA.

DigitaltMuseum forstår også norsk slik at du kan benytte eier og owner om hverandre.

Eksempler på syntaks:

sted: eller place:Norge
tema: eller emne: eller topic:portrett
tid: eller år: eller årstall:1990-2000
license:by-sa
media:true
kart: eller map: eller coords:false

Søk på type

Du kan begrense søket til type ved å benytte type:verdi i søkefeltet. F. eks vil skole type:building kun gi treff på fritekstsøk innenfor typen bygning. Følgende typesøk støttes:

type:building
type:thing 
type:photograph
type:artdesign
type:fineart
type:architecture
type:story
type:exhibition
type:folder
type:video
type:audio
type:person
type:organization
type:NavalVessel
type:timeperiod
type:event
type:name
type:media