Hopp til hovedinnhold

Søketips DigitaltMuseum

Det er enkelt å søke på DigitaltMuseum! Omtrent som hos Google og andre søkemotorer skriver du inn ett eller flere søkeord i søkeboksen og trykker på knappen ”Søk”, eller Enter på tastaturet ditt. Når du skriver inn søkeordet, viser søkeboksen informasjon om antall treff for søket du har skrevet inn. Dersom du gjør ditt søk fra en museumsside, en mappe eller utstilling, får du også forslag om du vil søke innenfor en av disse kontektsene eller om du vil søke i hele DigitaltMuseum. I tillegg til den enkle søkeboksen finnes det også et avansert søk med utvidet søking med flere felt. Mer informasjon om den finner du lenger ned.

Velg søkeord

Å velge riktig søkeord er nøkkelen til å finne den informasjonen du leter etter. Begynn med det åpenbare og bruk gjerne flere søkeord. Skriver du inn flere ord med mellomrom mellom ordene får du bare treff på objekt som inneholder samtlige tegn eller ord i ditt søk. 

Et søkeord må inneholde minst 3 tegn. DigitaltMuseum skiller ikke mellom store og små bokstaver i søk. Når du finner et objekt som interesserer deg kan det være bra å søke videre med de understrekede ordene eller begrepene som står i feltene, f.eks klassifikasjon og emneord. Du kan også trykke på et emneord, en betegnelse eller klassifikasjon på et objekt for å få et søkeresultat med objekt i samme kategori. På den måten kan du enkelt søke frem flere lignende objekter.

Begrense søket

Et standardsøk på DigitaltMuseum søker gjennom alle objekt fra alle institusjoner. Når søket er gjennomført, vil du bli tatt til en søkeresultatside der du kan bla i treffene eller påføre ulike filtre for å snevre inn søket.

Hovedfilter

Du får tilgang til de mest bruke søkefiltrene rett under søkefeltet på søkeresultatsiden; typer, emneord, steder og perioder. Går du inn på en av disse knappene, vises en liste over filtreringsmuligheter for søket ditt. Steder og perioder er hierarkisk bygget opp, slik at du kan drille deg nedover ved å klikke på ønsket søkefilter flere ganger. Ønsker du f. eks å gjøre et søk på Oslo, må du først klikke på stedsfilteret og velge "Norge", deretter "Østlandet" og til slutt "Oslo". Du får en indikasjon på hvor mange treff du kan forvente å få i parantes på hvert filter.

Sekundærfilter, sortering og visning

I menyen under kan du begrense søket ytterligere. Du kan begrense til en eller flere samlinger (museer) ved å benytte valget "Alle samlinger". Videre kan du begrense til objekter med ulikt type mediainnhold ved å benytte valget "Alt innhold" og en eller flere lisenstyper ved å benytte valget "Alle lisenser".

Du kan også velge hvordan du ønsker å sortere trefflisten din ved å klikke på "Sortering", samt stigende eller synkende rekkefølge ved å trykke på "a-å". Merk at du kan velge å få presentert treffene i et rutenett (standard), i en tabell (med flere opplysninger) som større bilder, på et kart eller i en tidslinje ved å velge "Rutenett".


  • 1/1
    Animasjonen viser tilgang til ulike filter og sorteringsformer.

”Anførselstegn” rundt søkeordene finner de objektene som inneholder eksakt de ordene du søker etter i den eksakte rekkefølgen. F. eks ”Rustad gård” gir poster som inneholder hele den tekststrengen, men ikke objekt som bare inneholder ordet gård eller ordet Rustad.

Er du usikker på stavemåte eller vil favne bredere om søket ditt, kan du benytte jokertegnet * eller ?

Du kan erstatte et enkelt tegn med ?, to tegn med ??, tre tegn med ??? osv. Benytter du * vil du erstatte et ukjent antall tegn. F. eks kan du benytte * i hardangers*m for å få treff på både hardangersøm og hardangersaum. 

Avansert søk

Klikker du på pilen for avansert søk, kan du bygge ditt eget søk. Første felt gir mulighet til å velge hvilket felt søket skal begrenses til. Merk at du kan bytte sømløst mellom avansert søk og standardsøk slik at eventuelle fritekstsøk eller påførte filter blir tatt med mellom disse. 

Fritekstsøk - her søker du i alle felt

Tema - Søk på emneord og motivemneord. Benytt komma mellom ord for å søke på flere temaer
Sted - Begrenser til stedsfelter. Du kan benytte komma for å angi flere steder
Tid - Angi årstall i format XXXX eller perioder i format XXXX-XXXX. Du kan kombinere flere årstall eller perioder ved å kommaseparere
Samling - Søk på eier velges i nedtrekksmeny i alfabetisk rekkefølge. Du kan angi flere samlinger ved å benytte plussymbolet og velge i ny nedtrekksmeny
Media - søk på objekter som har eller ikke har: bilde, video, lyd og kartkoordinater
Lisenser - Begrens søket til alle (åpne) lisenser eller spesifikke lisenser
ID - Støtter søk på alle Id'er (identifikasjonsnummer, Dimukode, UUID, utstilling og mappe)
Tittel
Betegnelse
Produsent
Materiale
Historikk
Klassifikasjon

Søk med operatorer

Søk med operatorer er tilgjengelig via avansert søk eller ved å skrive operatorene direkte i fritekstsøkefeltet. Dersom du benytter fritekstsøk må du huske å bruke store bokstaver når du skriver operatorene. 

Følgende operatorer finnes:
Alle – AND mellom søkeordene
En av – OR mellom søkeordene
Ikke – NOT,  ekskluderer treff dersom oppgitt ord forekommer

Eksempler på søk:
Jakke AND blå - viser treff i objekter der både "jakke" og "blå" forekommer
Jakke OR blå - viser treff i objekter der enten "jakke" eller "blå" forekommer
Jakke NOT blå - viser treff i objekter der "jakke" forekommer men ekskluderer alle objekter der "blå" forekommer. 
Jakke AND bukse NOT blå - viser treff i objekter der både "jakke" og "bukse" forekommer, men ekskluderer samtidig objekter der "blå" forekommer
Jakke OR bukse NOT blå - viser alle treff i objekter der enten "jakke" eller "bukse" forekommer, men ekskluderer samtidig objekter der "blå" forekommer

Merk at mellomrom uten operatorer tilsvarer AND. Eksempelvis vil søket jakke bukse NOT blå gi treff i objekter der både jakke og bukse forekommer, men ekskludere objekter der blå forekommer.

Søkesyntaks

Du kan gjøre et utvidet søk ved å benytte søkesyntaks i det enkle søkefeltet. Eksempelvis kan du vise alle treff på fritekstsøket ølboller fra kun Norsk Folkemuseums samlinger ved å skrive ølbolle owner:NF , eller du kan søke fritekst skulptur i Oslo med CC-BY-SA-lisens ved å skrive skulptur place:Oslo license:BY-SA.

Eksempler på syntaks:

place:Norge (gir søk på stedet Norge)
topic:portrett (gir søk på emneordet portrett)
time:1990-2000 (gir søk på årstallene mellom 1990 og 2000)
license:by-sa (gir søk på lisensen by-sa)
media:true (gir søk på objekter som har bilde, video eller lyd)

  • 1/1
    Animasjonen viser et eksempel på et syntakssøk. I eksempelet gir søket treff på fritekstsøket flyfoto i kombinasjon med stedet lillehammer og typen fotografi.

Søk på type

Du kan begrense søket til type ved å benytte type:verdi i søkefeltet. F. eks vil skole type:building kun gi treff på fritekstsøk innenfor typen bygning. Følgende typesøk støttes:

type:building
type:thing 
type:photograph
type:artdesign
type:fineart
type:architecture
type:story
type:exhibition
type:folder
type:video
type:audio
type:person
type:organization
type:NavalVessel
type:timeperiod
type:event
type:name
type:media

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1